یونیدو و محیط زیست

0
647

برنامه های یونیدو برای حفظ محیط زیست(۱)
در سال‌های اخیر یونیدو با توجه به ماموریت خود، بر مفهوم صنعت سبز(۲) جهت توسعه صنعتی پایدار تاکید داشته است و در زمینه‌ چالش‌‌های توسعه پایدار جهانی به محیط زیست و چالش‌های مرتبط با آن توجه داشته است. صنعت سبز به معنای تلاش‌‌ کشورها برای طی یک مسیر پایدارتر رشد می‌باشد که به وسیله راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌‌های سبز و اجرای اقدامات سیاستی عمومی که مشوق سرمایه‌گذاری خصوصی متعهد در قبال محیط زیست ‌باشد؛ دنبال می‌شود.l

«پاک کردن صنعت» یک روش دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول و ارتقاء سطح پایدار بودن اقتصاد‌هاست که شامل بهبود فرایند تولید صنعتی و بهره‌وری کارآیی منابع می‌باشد. اقدامات صنعت سبز یونیدو، در راستای ایجاد آگاهی‌‌ها، دانش و ظرفیت‌هایی لازم در این زمینه برنامه ریزی می‌شود. یونیدو با دولت‌ها برای حمایت از مؤسسات صنعتی که تأسیس کارخانه در همه جنبه ‌های مرتبط با اعتدال و پاک بودن را دنبال می‌کنند؛ همکاری می‌کند. شرح مختصری از بخش‌هایی که یونیدو در این زمینه در آن فعال است عبارت است از:

•    تولید پاک‌تر و با تخصیص کاراتر منابع (RECP)
این طرح به دنبال استفاده بهینه از مواد اولیه، انرژی و آب و کنترل پسماندها و آلودگی هاست. این اقدامات در دنیای کنونی در حال تبدیل شدن به یک کسب و کار سودآور است. این طرح برای تسریع استفاده از محصولات پاک سیاست‌های لازم را ترویج می‌کند و راهبردهای محیطی پیشگیرانه برای فرایندها، محصولات و خدمات ارائه می‌دهد تا در عین حال که بازده تولید را افزایش می‌دهد؛ خطرات و آسیب‌ها را برای انسان‌‌ها و محیط زیست کاهش دهد. این طرح بر موارد زیر تمرکز دارد:

الف) بازده تولید: بهینه‌سازی استفاده مفید و ثمربخش از منابع طبیعی (مواد، انرژی و آب)
ب) مدیریت محیط زیست: به حداقل رساندن اثرات تولید بر محیط و طبیعت از طریق کاهش پسماندها و آلودگی‌ها.
ج) توسعه انسانی: به حداقل رساندن خطرات برای افراد و جوامع و حمایت از توسعه‌ آن‌ها.

•    معاهده استکهلم و آلاینده‌های ارگانیک پایدار (POPs)
معاهده استکهلم یک معاهده جهانی برای حفاظت از سلامت بشر و محیط زیست در مقابل مواد شیمیایی و  آلاینده‌‌های آلی پایدار (POPs) می‌باشد. آلاینده‌های آلی پایدار برای دوره‌‌های زمانی طولانی بدون هیچ تغییری در محیط باقی می‌مانند. این آلاینده‌ها در بافت‌‌های چربی انسان‌‌ها و حیوانات انباشته شده و اثرات مضری برای سلامتی انسان و محیط زیست دارند. معاهده استکهلم تلاش دارد تا انتشار این آلاینده ها را کنترل نماید.

•    پروتکل مونترال (MP)
پروتکل مونترال یک معاهده زیست محیطی بین‌المللی است که جهت حفاظت  از لایه‌‌های اوزن تدوین شده است. این پرتوکل تولید برخی از مواد را که موحب تضعیف لایه اوزن شده را محدود می‌کند. از  ۱۹۸۹ یک جدول زمانی جدید برای از دور خارج کردن مواد ارائه شد: برای مثال در ابتدا توافق شده بود که هیدروکلروفلورو کربن (HCFC) ـ یک ترکیب شیمیایی حاوی هیدروژن ـ تا سال  ۲۰۱۵ از دور خارج شود؛ در حالی که در تجدید نظر به ۲۰۳۰ تغییر پیدا کرد.
یونیدو در عملکرد روزانه خود بر روش‌های کارا برای کاهش مواد تضعیف کننده اوزن مثل فرئون‌‌ها، هلونها و کلروفلئوروکربن‌‌ها (CFC) در بخش‌‌های منجمدسازی، فوم‌‌های پلاستیکی، هلون‌‌ها، حلال‌‌ها، ضدعفونی ‌کننده‌‌ها و اسپری‌‌‌ها تمرکز نموده است.

•    مدیریت مواد شیمیایی
یونیدو با انجام پروژه‌‌ها، تدوین سیاست‌‌‌ها و مقررات، ظرفیت‌سازی نهادی و بخشی، ترویج رویکرد پیشگیرانه و توسعه کسب و کارهای جدید مثل لیزینگ صنایع شیمیایی به دنبال آن است تا در امر کاهش خطرات و اثرات مرتبط با استفاده از مواد شیمیایی، نقش موثری داشته باشد.

•    مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR):
امروزه، الزامات یکپارچه‌سازی مسائل محیط زیست، موضوعات حقوق بشری، شرایط منصفانه کار و حکمرانی خوب در توسعه صنعتی به شدت بر کسب و کارهای بخشی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اثرگذار هستند. این مسائل و الزامات به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی مطرح شده است.
یونیدو در این زمینه به دنبال تدوین چارچوبی برای شرکت‌‌های کوچک و متوسط  است که طی آن بتواند در انتقال اصول CSR در ارتباط با چشم انداز بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) موفق عمل کند. تا از این طریق رقابت‌‌پذیری و دسترسی به بازار برای این بنگاه‌ها افزایش یابد. یونیدو از طریق یک سری از کمک‌های فنی، پروژه‌های تحقیقاتی و برگزاری همایش‌ها جهانی به دنبال ترویج این سیاست است که SMEها و نهادهای حمایتی‌ مرتبط با آن‌ها، یک رویکرد عملی و ساده برای ارتقا بهره‌وری/کیفیت و تضمین الزامات اجتماعی و محیطی را اتخاذ کنند.

•    مدیریت آب
برنامه مدیریت آب یونیدو، خدمات متنوعی را برای در دسترس‌ قرار دادن تکنولوژی‌‌های دوستدار محیط زیست و اقدامات محیطی جهت بهبود بهره‌وری آب در صنعت ارائه می‌کند. این سازمان تلاش دارد تا از تخلیه فاضلاب صنعتی در آب‌‌های بین‌المللی (رودخانه‌‌ها، دریاچه‌‌‌ها، تالاب‌ها و مناطق ساحلی) جلوگیری کند. به طور کلی حفاظت از منابع آبی برای نسل آینده در زمره اولویت‌‌های اصلی است.

•    انرژی
دسترسی به انرژی بسیاری از مسائل و چالش‌های جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر انرژی با مسائل و موضوعاتی چون توسعه اجتماعی و کاهش فقر، تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی پیوند خوردده است. یونیدو به این نتیجه رسیده است که دسترسی به خدمات انرژی مدرن را برای فقرا با تأکید پروژه‌‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر، فراهم کند. این سازمان به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری از طریق پروژه‌های افزایش کارایی انرژی در صنایع کمک می‌کند و برای کاهش انتشار GHG از طریق پروژه‌‌های کنترل تغییرات آب و هوا به طور عام و مکانیسم‌های پروتکل کی‌یوتو(۳) به طور خاص، کرده است.
مواردی که در بالا ذکر شده همگی به نوعی بیانگر اقدامات و برنامه های یونیدو برای ترویج صنایع سبز و حفظ محیط زیست می‌باشد.

پی نوشت:
۱)    منبع: www.unido.org/index.php?id=1001277
۲)    Green industry
۳)    Kyoto protoco

نظر بدهید