پنج عنصر سیاست مالى هوشمند (انجام اقدامات بیشتر با منابع کمتر)

0
482

صندوق بین‌المللى پول به دنبال اعلام چشم‌انداز جدید اقتصاد جهانى و انتشار گزارش پایش مالى در آوریل ٢٠١٧، در نشستی به موضوع سیاست مالى هوشمند و ابعاد آن پرداخت. سیاست مالى هوشمند سیاستى است که ضد چرخه‌اى، موافق رشد، فراگیر، پشتیبانى شده توسط ظرفیت مالیاتى قوى و محتاط باشد.

۱- سیاست مالى ضد چرخه‌اى، سیاستى است که میزان پشتیبانى‌هاى مالى متناسب با شرایط رونق یا رکود اقتصادى تغییر مى‌کند. در شرایط رکود، مالیاتها کاهش و مخارج دولت افزایش مى‌یابد و در شرایط رونق، مخارج دولت کاهش و مالیاتها افزایش مى‌‌یابند. تمرکز بر کاهش کسرى بودجه به خصوص در کشورهاى صادرکننده نفت با توجه به کاهش ۵٠ درصدى قیمت نفت نسبت به پیک سال ٢٠١١، از جمله مواردى است که در حین تنظیم سیاست‌هاى مالى، صرف نظر از شرایط اقتصادى، باید مورد توجه قرار گیرد.

٢- مالیات و مخارج دولتها، سه موتور رشد بلند مدت اقتصادى را پشتیبانى مى کنند؛ سرمایه (ماشین آلات، جاده‌ها و کامپیوترها)، اشتغال و بهره‌ورى نیروى کار. در همین ارتباط سیاست‌هاى مالى که شامل افزایش سرمایه‌گذارى عمومى، مشوق رشد نرخ مشارکت اقتصادى و تقویت بهره ورى باشد، مناسب خواهد بود.

٣- جهانى شدن و پیشرفت‌هاى فناورى محرک رشد جهان در سال‌هاى گذشته بوده است. تاکنون بیش از یک میلیارد نفر از مردم کشورهاى چین و هند از فقر مطلق در اوایل دهه ١٩٨٠، نجات یافته‌اند و در مقابل نابرابرى درآمدى در بسیارى از کشورها نیز افزایش داشته است. در اقتصادهاى پیشرفته، طى سه دهه گذشته، درآمد یک درصد جمعیت پردرآمد، سالانه با نرخى سه برابر مابقى جمعیت این گروه از کشورها رشد کرده و این موضوع باعث افزایش فاصله درآمدى در این کشورها شده است.(نمودار ۱)
                                    نمودار ۱- افزایش فاصله درآمدی
در کشورهای توسعه یافته درآمد یک درصد افراد با بالاترین درآمد با سرعتی ۳ برابر بیشتر از سایر افراد رشد داشته است.
income-@monitoreconomy_irمنبع: صندوق بین‌المللی پول
نمونه مورد بررسی شامل استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتغال، سنگاپور و اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا است. درآمد بازار به درآمد افراد پیش از مالیات و نقل و انتقالات اشاره دارد.

۴- با توجه به افزایش بدهى‌هاى دولتها، سیاست مالى می‌باید از ظرفیت لازم مالیاتى براى تأمین منبع درآمدى پایدار و قابل تنظیم، برخوردار باشد و این نیاز براى کشورهاى کم درآمد، ضرورت بیشترى دارد. در بیش از نیمى از این گروه از کشورها، نسبت درآمدهاى مالیاتى به GDP کمتر از ۱۵ % است. نمودار ۲ مقایسه پویایى ظرفیت مالیاتى مناطق اقتصادى جهان را بر حسب ارقام گوناگونى از این نسبت را نشان می‌دهد.
                                         نمودار ۲: ظرفیت مالیاتی
tax-@monitoreconomy_ir
۵- با توجه به عدم قطعیت‌ها و ریسک‌ها، دولت‌ها می‌باید ضمن شناسایى ریسک‌ها، استراتژى‌هاى مناسب را براى مقابله با آنها، تنظیم نمایند. یکى از نمونه‌هاى این موضوع، سیاست مالى کشور چین و آثار منفى افزایش بدهى‌هاى بنگاه‌ها و خانوارها و همچنین بدهى‌هاى عمومى است.

                                                 نمودار۳-بدهی‌های در حال رشد
در چین بدهی خانوارها و شرکت ها بسیار بالاست،که موجب ریسک در تامین مالی دولت و اقتصاد کشور شده است.(درصدی از تولید ناخالص داخلی)
Debt-@monitoreconomy_ir

نظر بدهید