پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار تدوین شد

0
399

به گزارش سنا،،مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس از تدوین پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار خبر داد. غلامعلی میرزایی افزود:‌ پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار در هفت فصل و ۱۰۹ ماده تهیه شده و ضوابط حاکم بر بازار، حاکمیت شرکتی، ارکان بازار ، ارائه و افشای اطلاعات، رسیدگی به تخلفات و اختلافات و جرائم و مجازات ها از فصول اصلی آن است. وی تصریح کرد: با گذشت بیش از ۱۱ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، اگرچه قانون بازار و قوانین مرتبط با آن (از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) توانسته بودند احکام مورد نیاز حوزه های مختلف بازار سرمایه را فراهم کنند، اما تحولات سریع بازار سرمایه و خلأهای قانونی و اجرایی این بازار، اصلاح و تجمیع قوانین پیش گفته را ضروری کرده بود. مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح این فرآیند افزود: بدین منظور، از سال ۱۳۹۳ معاونت حقوقی، گروه مشاوران حقوقی سازمان را مأمور بررسی قانون بازار اوراق بهادار و رفع خلأهای قانونی مرتبط با آن کرد.

نظر بدهید