چشم‌انداز صنعت نفت و آثار آن بر اقتصاد ایران

0
371

ناظراقتصاد: علاوه بر پیشرفت اخیر در متغیرهای اساسی بازار انرژی در جهان که تاثیر معکوسی بر چشم‌انداز صنعت نفت و اقتصادهای وابسته به نفت گذاشته است، ایران (با وجود داشتن ذخایر وسیع) با موانع قابل توجهی برای افزایش تولید نفت خام خود در میان و بلندمدت روبرو بوده است.

با تولید بیش از ۷۲ میلیارد بشکه نفت تاکنون، صنعت نفت ایران به سمت دوره جدیدی در حرکت است، که جبران کاهش طبیعی در میادین بالغ آن، صرفاً از طریق استخراج نفت از منابعی که به آسانی قابل بازیافت نیستند، امکانپذیر است. پیش‌بینی می‌شود تا قبل از سال ۲۰۳۰، ظرفیت تولید تا ۴.۴ میلیون بشکه در روز رشد کند، مشروط بر آنکه پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت و استخراج نفت در آینده با موفقیت به اجرا در آیند.

گزارش زیر که بخشی از پروژه ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد می‌باشد را می‌توانید دریافت و مطالعه نمایید.

چشم‌انداز صنعت نفت و آثار آن بر اقتصاد ایران

نظر بدهید