کتاب فرهنگ اصطلاحات بازارهای مالی

نویسنده: مریم محبی فیروزآبادی

0
696

ناظر اقتصاد: کتاب فرهنگ اصطلاحات بازارهای مالی ، توسط مریم محبی فیروزآبادی به رشته تحریر درآمده است. آنچه نویسنده را به فکر تدوین این کتاب انداخته عبارت است از ورود هزاران قلم محصول و خدمت جدید به عرصه زندگی موجب پدید آمدن هزاران واژه و اصطلاح جدید شده که بخش بزرگی از آنها مربوط به بازارهای مالی است. چرا که بررسی ها نشان دهنده این حقیقت هستند که اقتصاد جهانی رشد فزاینده و سریعی را تجربه نموده است. این کتاب، دانشنامه‌ ای توصیفی است که واژگان و اصطلاحات قدیم و جدید همراه معادل‌ های فارسی دقیق و کارشناسی شده، در آن گردآوری شده است.

نظر بدهید