کمک بانکداری بدون ربا به تولید

0
1450

ناظراقتصاد: در شرایط کنونی مسئله اصلی کشور، رشد قیمت‌ها و تورم یک رقمی نیست. مسئله اصلی کشور تولید است. دولت باید راه‌اندازی تولید را دنبال کند و البته برای اینکه نرخ رشد قیمت‌ها پایین باشـد نیز باید تلاش کند. ولی اگر دائماً اعلام شود که نرخ تورم باید یک رقمی شود و در کنار آن هیچ کار اصلاحی دیگری انجام نشود، منطقاً به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست. در حالی که می‌توان با سیاست‌های مناسب هم رشد اقتصادی داشت و هم تورم تک رقمی. البته لزوما این دو همدیگر را تایید نمی‌کنند و عکس آن نیز ممکن است برقرار شود.

از سویی باید توجه داشت که نرخ رشد اقتصادی فقط به دولت مرتبط نیست. نرخ رشد اقتصادی حاصل نرخ رشد اقتصادی ملی است که در آن بخش خصوصی و بخش های مختلف هم فعال هستند .از همین رو، توصیه می‌شود که دولت هدف خود را افزایش تولید قرار دهد و بقیه متغیرها را به دنبال این هدف بکشاند.

مساله دیگر درباب رشد اقتصادی، اثر بسیار مخرب نظام بانکی در تولید و اشتغال است. بنده بارها نسبت به پیامد نرخ سود بانکی اعتراض داشته ام. زیرا معتقدم علت اصلی مشکلات اقتصادی در داخل کشور، نرخ سود بانکی بانکی است که تولیدکننده را تنبیه می‌کند و افراد را به سمت کارهای غیرمولد و به اصطلاح ساده تر سوق می‌دهد.

در حال حاضر نظام بانکی ما با یک بهم ریختگی متدولوژیک از نظر فهم قانون بانکداری بدون ربا ، رنج می‌برد که موجب شده این قانون اجرا نشود و به جای آن، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، که در مواردی مخالف قانون هم هست، اجرا شود.

با توجه به اینکه قانون لازم برای این حوزه وجود دارد، اگر دستگاه‌های نظارتی، مانند مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، اهتمام کنند که بانک‌ها به سمت اجرای این قانون بروند، نرخ‌های سود در بازارهای حقیقی اقتصاد اصلاح می‌شود و عملاً پول در اختیار بخش مولد قرار می‌گیرد و نه در اختیار کسانی که به سفته بازی بر روی پول مشغول هستند.

این موضوع از عمده‌ترین محورهایی است که در صورت عمل به آن، می تواند کمک قابل اعتنایی به رونق تولید داشته باشد. بدیهی است که این مسئله، تنها عامل کمک به تولید نیست، اما اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند دردی از دردهای تولید و تولیدکننده را کم کند.

نظر بدهید