هشدار FATF به ایران برای اجرای برنامه اقدام تا ۳ ماه آینده

0
353

ناظراقتصاد: گروه کاری اقدام مالی در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد زمان اجرای برنامه اقدام در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ منقضی خواهد شد و این گروه در نشست خود در ماه فوریه، پیشرفت های حاصله توسط ایران را ارزیابی و تمام اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، در بیانیه جدیدی که از سوی گروه کاری اقدام مالی منتشر شده آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶، گروه کاری اقدام مالی ، از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای برطرف ساختن قصورهای استراتژیکش در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم و تصمیم این کشور برای گرفتن کمک های فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد. در پروتو تعهد سیاسی ای که ایران از خود نشان داده و گام های مرتبطی که در این زمینه برداشته شده است، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات متقابل علیه این کشور را تمدید نماید.

زمان اجرای برنامه اقدام در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ منقضی خواهد شد و گروه کاری اقدام مالی از ایران می خواهد تا اقدامات خود را در این مسیر اصلاحی به سرعت پیش ببرد تا از اجرای برنامه اقدام، و برطرف ساختن تمام قصورهای باقیمانده و به خصوص قصورهای مرتبط با تامین مالی تروریزم اطمینان کامل و دقیق حاصل نماید. گروه کاری اقدام مالی در نشست خود در ماه فوریه، پیشرفت های حاصله توسط ایران را ارزیابی و تمام اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی می ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف ساختن قصورهایش را که در برنامه اقدام شناسایی شده انجام ندهد، گروه کالی اقدام مالی همچنان نگران ریسک تامین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه نظام مالی بین المللی می سازد باقی خواهد ماند. از این رو، گروه کاری اقدام مالی، از اعضای خود می خواهد و از تمام کشورها تقاضا دارد تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که مطابق با توصیه نامه شماره ۱۹ گروه کاری اقدام مالی، درجه بالایی از تلاش مقتضی را در روابط تجاری و معاملاتشان با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به کار بندند.

نظر بدهید