گزارش روزانه بورس | ۱۲ دی ۹۷

0
179

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها

بورس

بورس

ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش ۹۴۱ واحدی به ۱۶۱.۸۴۰واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۹۳۷۰ میلیارد ریال (۲۰۴۶ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۳۴۶۸ میلیارد ریال (تقریبا ۱۰۹۲ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۹۷۰۰ میلیارد ریال بوده ‌است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه ۱۲ دی ماه ۹۷ با کاهش ۹۴۱ واحدی به رقم ۱۶۰ هزار و ۸۹۸ واحد رسید.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۷ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۸۷۵ واحد نشست.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی ۹۳۸ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۴ میلیارد و ۲۱۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۱۵ هزار و ۸۸۸ نوبت داد و ستد بود.

ا‌مروز بازار سهام در حالی معاملاتی متعادل ر‌ا د‌ر اغلب نمادهای معاملاتی نظاره‌گر بو‌د که لزوم اصلاح قیمت بر اساس استراتژی کوتاه‌مد‌ت نگری و چارت‌های تکنیکالی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعث شد تا معامله گران بازار سهام د‌ر آخرین روز معاملاتی این هفته د‌ر تحرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای شناسایی سود د‌ر بازار باشند.

گروه بانک‌ها به پشتوانه بازارگردان‌های خود د‌ر حالی تکاپوی معامله‌گران ر‌ا د‌ر این سهم به نظاره نشستند که سرمایه‌گذاری خوارزمی وابسته به بانک صادرات ایران و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌ا‌نش‌گستران آتی سازان پویا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طی دیروز و ا‌مروز فروشنده سهام بانک پاسارگاد بوده‌اند.

معاملات امروز سهام در دو جبهه کاملا معکوس دنبال شد. شاخص کل سهام عمدتا تحت فشار عرضه در سهام کالایی دوباره در دوربرگردان قرار گرفت و حدود ۱۰۰۰ واحد از ارزش خود را از دست داد. در نقطه مقابل، صف‌آرایی سرمایه‌های خرد در تک‌نمادهای گروه بانکی و استقبال بورس‌بازان از نمادهای خودرویی جبهه‌ای کاملا معکوس در این دو صنعت را رقم زد. حرکت الاکلنگی پول‌ها در این دو جبهه بورسی از اشتیاق بورس‌بازان برای نوسان‌گیری از موج‌های صعودی و نزولی بازار حکایت دارد.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷
بورس

جایگاه نخست شاخص توسعه انسانی ایران در منطقه

رتبه ایران در آخرین ارزیابی شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در رده شصتم در بین ۱۸۹ کشور قرار دارد و این کشور در مرز ورود به دسته کشورهایی است که شاخص توسعه انسانی در آنها بسیار بالا ارزیابی شده است‌‌‌‌‌.
درواقع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاخص توسعه انسانی ایران برای رسیدن به رده کشورهای با توسعه بسیار بالا تنها ۰.۰۰۲ واحد فاصله دارد، به گونه‌ای که کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در رده پنجاه و نهم شاخص توسعه انسانی ۰.۸ واحد بوده و شاخص ایران ۰.۷۹۸ است.
در واقع شاخص توسعه انسانی ایران در میان کشورهای منطقه در بالاترین سطح قرار دارد و بنابراین کشورمان از این منظر در رتبه یک منطقه قرار دارد.
در آمار ارائه‌شده از سوی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازمان ملل ‌کشورهای با رتبه یک تا ۵۹ در رده کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا، ۵۹ تا ۱۵۱ کشورهای با توسعه انسانی بالا و ۳۸ کشور باقی‌مانده نیز در رده کشورهای با توسعه انسانی کم ارزیابی شده‌اند.
در آمار سازمان ملل کشورهای نروژ، سوئیس، ‌استرالیا، ایرلند و آلمان در رتبه یک تا ۵ کشورهای با بیشترین توسعه انسانی در سال ۲۰۱۸ در جهان قرار داشته‌اند و ایسلند، هنگ‌کنگ، سوئد، سنگاپور و هلند نیز در جایگاه ۵ تا ۱۰ قرار گرفته‌اند.
سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت خرید دلار در ایران از سوی سازمان ملل معادل ۱۹ هزار و ۱۳۰ دلار برآورد شده که از این منظر نیز ایران در رتبه شصت و دومین کشور در میان ۱۸۹ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
از نظر متوسط تعداد سال‌های تحصیلی نیز ایران با ۹.۸ سال در جایگاه هفتاد و هفتم جهان قرار گرفته است.
در گزارش سازمان ملل آمده است که از منظر امید به زندگی ایران با دارا بودن امید به زندگی ۷۶.۲ سال در جایگاه شصت و یکمین کشور با بیشترین امید به زندگی قرار دارد و در این عرصه نیز هنگ‌کنک با داشتن ۸۴.۱ سال متوسط امید به زندگی در رتبه یک جهان قرار می‌گیرد. (فارس)

نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد شد

تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال با ۰.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۰.۵ درصد و نرخ بیکاری به ۱۱.۷ درصد رسید.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز سال ۱۳۹۷، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۱.۷ درصد از جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند.
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور افزایش ۰.۶ درصدی این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد و جمعیت بیکار کشور با ۵۶ هزار و ۳۷۴ نفر افزایش به سه میلیون و ۱۵۹ هزار نفر رسیده است. (ایسنا)

نحوه پذیریش اوراق بهادار اسلامی به عنوان وثیقه تسهیلات

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷«دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی»را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی، طبق بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، «بانک‌های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی اقدام نمایند».
لذا در اجرای تکلیف قانونی مذکور، «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» که با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
فرآیند توثیق اوراق اسناد مالی اسلامی همچون سایر اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، باید از طریق مراجعه به «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه» و ارایه فرم توثیق تکمیل شده و امضای طرفین (وثیقه‌گذار و وثیقه‌گیر) انجام پذیرد.
در این بخشنامه‌ ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت اجرای حکم قانونی اشاره شده حسب درخواست پیمانکاران واجد شرایط، مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‏/۹۶ مورخ ۱۶‌‏/۵‌‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای مربوط بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ‌‏

تصویری از رشد اقتصادی سال ۹۸

بازوی پژوهشی مجلس با در نظر گرفتن دو سناریو پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۷ بین منفی ۵.۵ درصد تا منفی ۲.۶ درصد و در سال ۹۸ در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی ۴.۵ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵.۵ درصد خواهد بود.
این نهاد پژوهشی پیش‌تر در گزارشی، رشد اقتصادی ۹۸ را حداقل منفی ۵.۵ و حداکثر منفی ۳.۸ درصد پیش‌بینی کرده بود. گزارش اخیر نشان می‌دهد که در برآورد جدید، رقم رشد اقتصادی بدبینانه تغییر نکرده، اما برآورد از رشد اقتصادی خوش‌بینانه کاهش پیدا کرده است.
از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ از حیث تاثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم.
در سناریوی اول فرض شده است که در نیمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد. در واقع به‌طور میانگین ۱.۹ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود. علاوه براین، در سال ۹۸ نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم.
در سناریوی دوم فرض شده است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، کاهشی در حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز داشته باشد. به این ترتیب در کل سال ۹۷، به‌طور میانگین ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت شود. علاوه براین در سال ۹۸ نیز روزانه به‌طور میانگین ۹۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.

نظر بدهید