گزارش یکشنبه 3 شهریور 98 بورس - ضعف تقاضا و مسیر معکوس قیمت سهام

گزارش یکشنبه ۳ شهریور ۹۸ بورس – ضعف تقاضا و مسیر معکوس قیمت سهام