گزارش 15 تیر 98 بورس - کاهش 3500 واحدی شاخص کل بورس

گزارش ۱۵ تیر ۹۸ بورس – کاهش ۳۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس

گزارش 15 تیر 98 بورس - کاهش 3500 واحدی شاخص کل بورس
گزارش 15 تیر 98 بورس - کاهش 3500 واحدی شاخص کل بورس