گزارش 16 تیر 98 بورس – افزایش هزار واحدی شاخص کل بورس

گزارش ۱۶ تیر ۹۸ بورس – افزایش هزار واحدی شاخص کل بورس

گزارش 16 تیر 98 بورس – افزایش هزار واحدی شاخص کل بورس
گزارش 16 تیر 98 بورس – افزایش هزار واحدی شاخص کل بورس