گزارش 23 شهریور 98 بورس - خوش‌بینی معامله‌گران به اخبار دریافتی از محیط کلان بورسی

گزارش ۲۳ شهریور ۹۸ بورس – خوش‌بینی معامله‌گران به اخبار دریافتی از محیط کلان بورسی

گزارش 23 شهریور 98 بورس - خوش‌بینی معامله‌گران به اخبار دریافتی از محیط کلان بورسی
گزارش 23 شهریور 98 بورس - خوش‌بینی معامله‌گران به اخبار دریافتی از محیط کلان بورسی