گزارش 24 شهریور 98 بورس - جولان بی‌پروای پول‌ها در سهام خودرویی

گزارش ۲۴ شهریور ۹۸ بورس – جولان بی‌پروای پول‌ها در سهام خودرویی

گزارش 24 شهریور 98 بورس - جولان بی‌پروای پول‌ها در سهام خودرویی