گزارش ۷ اسفند ۹۷ بورس – قرمزپوش‌ شدن نماگرهای منتخب

0
198

ناظر اقتصاد: ۷ اسفند ۹۷ بورس با کاهش در شاخص کل مواجه بود شاخص‌کل ‌بورس با کاهش ۲۰۸۲ واحدی به ۱۶۴.۷۱۱ واحد رسید. گزارش ۷ اسفند ۹۷ بورس، بیانگر قرمزپوش‌ شدن نماگرهای منتخب بازار سهام است. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۵۴۸۷ میلیارد ریال (۱۰۵۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۴۱۱۵ میلیارد ریال (تقریبا ۱۵۲۰ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۷۰۲۸ میلیارد ریال بوده ‌است.

گزارش 7 اسفند 97 بورس - قرمزپوش‌ شدن نماگرهای منتخب گزارش 7 اسفند 97 بورس - قرمزپوش‌ شدن نماگرهای منتخب

در پایان معاملات ۷ اسفند ۹۷ بورس شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) با کاهش ۲۰۸۲ واحدی به رقم ۱۶۴ هزار و ۷۱۱ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۸۴ واحدی عدد ۳۰ هزار و ۳۱۸ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۲۳۵۴ واحدی به رقم ۱۸۴ هزار و ۸۴ واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۱۸۰۷ واحدی به رقم ۱۲۴ هزار و ۵۸ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۲۸۵۳ عدد ۳۱۵ هزار و ۲۰۴ واحد را به نمایش گذاشت. ۷ اسفند ۹۷ بورس در شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۳ واحدی بر روی رقم دو هزار و ۶۸ واحد نشست.

ارزش کل معاملات ۷ اسفند ۹۷ بورس تهران در حالی به بیش از ۵۴۸ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن دو میلیارد و ۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۵۸ هزار و ۳۷۳ نوبت داد و ستد بود.

قرمزپوش‌ شدن نماگرهای منتخب – ۷ اسفند ۹۷ بورس

۷ اسفند ۹۷ بازار سهام در حالی تحت تأثیر خبرهای ۲۴ ساعت گذشته سیاست داخلی ایران و تحلیل‌ها پیرامون استعفای وزیر امور خارجه در کنار نوسان بازار ارز و سکه شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام و به تبع آن قرمزپوش‌ شدن نماگرهای منتخب بازار سهام بود که فضایی توأم با ابهام از آینده و تحلیل شرایط موجود بر معاملات بازار سهام حاکم کرد.

این درحالی است که رفتار بازار سهام در معاملات ۷ اسفند ۹۷ نشان می‌داد که هنوز معامله‌گران بازار سهام برای واگذاری سهام به هر قیمتی اجماع نظر ندارند و همچنان به چشم‌انداز بازار امیدوار هستند. در میانه بازار ۷ اسفند همچنین قطعیت معامله ۱۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی بلوک ۱.۰۹۶ درصدی سهام سایپا که از سوی توسعه سرمایه رادین وابسته به سرمایه‌گذاری رنا در روز گذشته به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی‌ نیوان ابتکار از مجموعه شرکت‌های تابعه گروه سایپا واگذار شده بود، در بورس تهران منتشر شد.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

رسوب ۶ ماهه ۳۰۰۰ کانتینر قطعات خودرو در منطقه آزاد چابهار

در روزهای منتهی به پایان سال در دو حوزه گوشت قرمز و خودروی داخلی بازار به یکباره با کاهش عرضه و افزایش قابل توجه قیمتها رو به رو شده است. از دی ماه تعداد قابل توجهی کانتینر گوشت قرمز وارداتی در گمرک شهید رجایی دپو شد و مدتی بعد یعنی در اوایل بهمن ماه شاهد تشکیل صفهای عریض و طویل در خیابانها و مقابل فروشگاههای زنجیره‌ای برای تهیه گوشت قرمز بودیم. بررسیها نشان می‌دهد ظاهرا به دلیل دپو کالای مربوط به خودروسازان در بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عرضه در بازار این محصولات نیز با چالش رو به رو شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است، حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد.
تنها در منطقه آزاد چابهار ۲۰۰۰ کانتینر متعلق به شرکت سایپا و ۱۰۰۰ کانتینر قطعات خودرو مربوط به شرکت ایران خودرو و مجموعا ۳ هزار کانتینر قطعه دپو شده است. ظاهرا مشکلات ارزی و اسنادی دو دلیل عمده عدم ترخیص این محوله‌ها عنوان شده است. (تسنیم)

نرخ تورم تولیدکننده ۳۵.۲ درصد شد

به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٣۵,٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٢۴.٢ درصد) افزایش داشته است.
نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش‌های اصلی و اختصاصی، در فصل پاییز ١٣٩٧، به شرح ذیل است: شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل پاییز ١٣٩٧، به عدد ٣٧٩.٠ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣١٩.٧) ١٨.۶ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۴٢.٧)، ۵۶.١ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٣۵.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٢۴.٢ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل پاییز ١٣٩٧، با ٢١,٠ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣۵٢.١) به عدد ۴٢۵.٩ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٨.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ٣٩.٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٢۴.١ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل پاییز ١٣٩٧، با ١٧.٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٢۴.٧) و ۶٢.٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٣۴.۶) به عدد ٣٨٠.۴ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۴١.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣٠.٨ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل پاییز ١٣٩٧، با ٢٣,۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣۴٠.٣) به عدد ۴٢٠.۴ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۴٢.٧) ٧٣.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۴٧.٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣٢.٩ درصد) افزایش داشته ‌است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز ١٣٩٧، با ١١.۶ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (١٣۶.٣) به عدد ١٢٠.۵ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٠.٨ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧، (٣.٧- درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل پاییز ١٣٩٧، با ٨,٨ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨۵.٠) به عدد ٣١٠.١ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ١۶.٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (١٢.۵ درصد) افزایش داشته است. (ایبنا)

برگزیت ۱۷ میلیارد یورو به اقتصاد آلمان آسیب می‌زند

به نقل از رویترز، «جوآچیم لانگ» مدیر عامل انجمن صنعت بی دی آی آلمان گفت: اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به توافق خارج شود، این موضوع می تواند حداقل ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را کاهش دهد. این رقم تقریبا معادل ۱۷ میلیارد یورو (۱۹.۳۰ میلیارد دلار) خواهد بود که فقط در سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی آلمان را کاهش خواهد داد. لانگ تصریح کرد اقدامات پیشگیرانه ای از سوی شرکت ها و سیاستمداران اتخاذ شده که می تواند از وخیم تر شدن شرایط جلوگیری کند؛ اما همچنان تاثیر برگزیت سخت را حس ‌می‌کنیم.
(ایبنا)

چین ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی کشف کرد

به نقل از راشاتودی، شرکت ملی نفت دریایی چین (اسنوک) در روز دوشنبه یک اکتشاف بزرگ نفتی را در دریای بوهایی اعلام کرد. ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این اکتشاف، بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب است. منطقه دریایی بوهایی صد کیلومتر با منطقه پکن_تیانجین_هبی فاصله دارد. این جریان نفت در میدان گازی بوژونگ ۶_۱۹ اسنوک کشف شد. این بزرگ‌ترین اکتشاف نفت و گاز در حوزه خلیج بوهایی در ۵۰ سال گذشته است که می تواند مورد استفاده میلیون‌ها شهروند برای صدها سال قرار گیرد.
طبق گفته لیو بائوشنگ، یک مدیر پروژه در اسنوک، ۱۱ چاه نفت در دریای بوهایی به نفت و گاز رسیده و چاه دوازدهم تا عمق ۴۷۰۰ متری زیر بستر دریا حفر شده است. گرچه میدان نفتی بوهایی دومین تولیدکننده بزرگ نفت در چین است، ولی ذخایر کشف شده آن در ۵۰ سال گذشته بیشتر نفت خام بوده اند. تا حالا اکتشاف گاز طبیعی کمی به خاطر ساختار زمین شناختی پیچیده این منطقه صورت گرفته است. گاز طبیعی پس از استخراج می‌تواند مستقیما از طریق خط لوله ها به بازار منتقل شود. (تسنیم)

نظر بدهید