یک شرکت ژاپنی برای بازگشت به میدان نفتی آزادگان کاندید شد

0
398

به گزارش بورس پرس،مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران گفت: شرکت ژاپنی اینپکس پس از امضای یادداشت تفاهمی برای بررسی توسعه میدان نفتی آزادگان، یکی از کاندیداهای قوی در اختیار گرفتن این پروژه است. نورالدین شهنازی زاده در این خصوص گفت: این شرکت مهم ژاپنی فعال در زمینه توسعه میادین نفتی، پس از امضای یادداشت تفاهمی برای بررسی توسعه میدان نفتی آزادگان، یکی از کاندیداهای قوی در اختیار گرفتن این پروژه است. شرکت اینپکس در سال ۲۰۱۰ ناگزیر شده به دلیل تحریم های هسته ای غرب علیه ایران سهام خود در میدان نفتی آزادگان را واگذار کند. بر اساس این گزارش، شرکت های توتال فرانسه، رویال داچ شل، پتروناس مالزی و شرکت ملی نفت چین نیز یادداشت تفاهم های مشابهی را با ایران امضا کرده اند.

نظر بدهید