۱۰۰ مسئله ایران در سال ۱۳۹۷

0
1094

ناظر اقتصاد :‌ گزارش آینده پژوهی ایران ۱۳۹۷ شامل معرفی مسائل اصلی آینده‌ ایران در سال ۱۳۹۷ و سناریوهای پیش روی جامعه ایران در سال جاری منتشر شد.

۱۰۰ مسئله ایران در سال ۱۳۹۷ با مشارکت خبرگان و متخصصان تعدادی از نهادهای علمی کشور مشخص شده است. این ۱۰۰ مسئله در ۷ گروه اقتصاد، محیط زیست، علم و فناوری، سیاسی، سلامت، فرهنگی و اجتماعی دسته‌بندی شده‌اند. لیست ۱۰۰ مسئله همچون سال‌های گذشته به آرای خبرگان کشور گذاشته شد تا بر اساس دو شاخص اهمیت و عدم‌قطعیت نمره‌دهی شوند و مهم‌ترین مسائل ایران در سال ۱۳۹۷ مشخص شود.
بررسی صد اولویت معرفی شده در این پژوهش نشان می‌دهد مسائل اقتصادی با فراوانی ۲۱ مهم‌ترین حوزه تمرکز مسائل مهم کشور است.
بحران تامین آب، فساد و پیامدهای بحران آب، سه اولویت مهم معرفی شده توسط این پژوهش می‌باشد.
«آینده‌پژوهی ایران» عنوان پژوهش سالانه‌ای است که از سال ۱۳۹۳ توسط آینده بان تهیه و منتشر می‌شود و «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۷» پنجمین مورد از این نوع است.

۱۰۰ مسئله ایران در سال ۱۳۹۷

نظر بدهید