۲۹ شرکت خارجی واجد شرایط شرکت در مناقصه‌های نفتی ایران شدند

0
316

به گزارش تسنیم،ایران ۲۹ شرکت نفتی بین المللی از جمله شرکت های بزرگی نظیر توتال و شل را برای شرکت در مناقصه های مربوط به پروژه های توسعه میادین نفت و گاز این کشور واجد شرایط دانسته است. موسسه استراتفور در گزارشی اعلام کرد، ایران ۲۹ شرکت نفتی بین المللی از جمله شرکت های بزرگی نظیر توتال و شل را برای شرکت در مناقصه های مربوط به پروژه های توسعه میادین نفت و گاز این کشور واجد شرایط دانسته است. شرکت های کوچک و متوسطی نظیر وینترشل، انی، لوک اویل، پتروناس، سینوپک و شرکت ملی نفت فراساحل چین نیز جزو این شرکت ها هستند. تهران خود را برای برگزاری دور نخست مناقصه های مربوط به پروژه های توسعه میادین نفت و گاز خود در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ آماده می کند. این قدام در شرایطی صورت می گیرد که تردید هایی در مورد پایدار ماندن توافق هسته ای منعقده در سال ۲۰۱۵ به وجود آمده است. این مناقصه ها پس از آن برگزار می شود که موافقتنامه غیرالزام آوری در ماه های گذشته با چند شرکت خارجی برای مطالعه میادین نفتی و گازی مختلف به امضا رسیده است.

نظر بدهید