۶ استان درگیر تورم بیش از ۴۰ درصد در آبان

0
443

ناظر اقتصاد: بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان‌ها در آبان ماه نشان می‌دهد تورم بیش از ۴۰ درصد در ۶ استان که اتفاقا جزو استان های محروم کشور هستند، وجود دارد و بالاترین رقم تورم نقطه به نقطه متعلق به استان سیستان و بلوچستان است.

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آبان١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. در آبان ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١۴٧,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۶ درصد افزایش نشان می­‌دهد.

بیشترین و کمترین تورم ماهانه خانوار کل کشور

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۴.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ١.۴ درصد افزایش است.

تورم نقطه به نقطه

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣۴,٩ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان وبلوچستان (۴٢.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٨.٨ درصد) است یعنی خانوارهای ساکن استان سیستان وبلوچستان به طور متوسط ٧.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶.١ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ١٣٩۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

براساس این آمارها، تورم نقطه به نقطه استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی بالای ۴۰ درصد بوده است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١۵.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (١٩.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١٢.٢ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه ٧.٠ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم خانوار شهری

خانوارهای شهری در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری(۱۰۰=۱۳۹۵ )به ۱۴۷.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد افزایش نشان میدهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۴.۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ۱.۵ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۳۴.۵ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام ۴۲.۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ۲۸.۳ درصد است یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶.۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای شهری به عدد ۱۵.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان ۱۹.۴ درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان ۱۲.۹ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه ۶.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.

تورم بیش از ۴۰ درصد

تورم خانوار روستایی

خانوارهای روستایی در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵ ) به ۱۵۰.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با ۵.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ۰.۱ درصد افزایش می باشد.

درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه ۳۷.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان ۴۵.۸ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ۳۰.۱ درصد است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ۸.۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۷.۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای روستایی کشور به ۱۵.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری ۱۹.۱ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ۸.۹ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه ۹.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم بیش از ۴۰ درصد

آمارهای فوق به خوبی نشان می دهد دقیقا مردم و خانوار استان‌هایی با تورم بیش از ۴۰ درصد درگیر هستند که جزو استان‌های محروم بوده و از قدرت خرید و معیشت پایین‌تری نسبت به دیگر استان‌ها برخوردارند.

نظر بدهید