۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها در اختیار ۲۰ درصد بنگاه‌ها

0
354

به گزارش ایسنا،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید می‌گوید: ۸۰ درصد تسهیلات در سالهای گذشته به ۲۰ درصد بنگاههای بزرگ اختصاص داشته و ۲۰ درصد بنگاههای کوچک کمتر از یک درصد تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. وی راه اندازی نظام تأمین مالی جمعی، نظام تأمین مالی محلی و ایجاد صندوق‌های محصولی را از جمله راهکارهای توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد و همچنین از فعالیت ۵۷۴ صندوق خرد محلی در ۶۰۰ روستا با همکاری جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: صندوق‌های خرد محلی در نقاط روستایی ایجاد شده اند و با مشارکت و مدیریت روستاییان اداره می‌شوند. در حال حاضر ایران در دنیا به لحاظ تولید صنایع دستی در رتبه هشتم قرار دارد در حالی که در تجارت در رتبه سی و هشتم هستیم و این امر نشان می دهد که با توانمندسازی افراد و تعامل با بازارهای جهانی می توانیم خود را به بازارهای دنیا متصل کنیم.

نظر بدهید