گزارش ۲۴ بهمن ۹۷ بورس – خلا بی‌خبری در بازار

جایگزینی یوان بجای دلار
گزارش 24 بهمن 97 بورس - خلا بی‌خبری در بازار