گزارش ۲۸ بهمن ۹۷ بورس – تداوم فقر نقدینگی

تحولات بازار طلا در هفته چهارم بهمن ۹۷
گزارش 28 بهمن 97 بورس - تداوم فقر نقدینگی