تحولات بازار طلا در هفته سوم اسفند ۹۷

گزارش 18 اسفند 97 بورس - تک سهم‌ ها و شرکت‌ های فرابورسی در کانون توجه