گزارش ۱۲ اسفند ۹۷ بورس – معاملات متعادل اما کم حجم

تحلیل بازار بورس در هفته دوم اسفند ۹۷
گزارش 12 اسفند 97 بورس - معاملات متعادل اما کم حجم