نگاهی به تجربه‌های خصوصی سازی در سایر کشورها

عوامل عمده شکست خصوصی سازی در ایران
گزارش 21 بهمن 97 بورس - کاهش 67 واحدی شاخص کل بورس