تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم بهمن ۹۷

حمایت از کالای ایرانی
بورس در هفته دوم بهمن 97