ارتقای ۲۲ پله ایران در زیست‌ فناوری

0
382

ناظراقتصاد: زیست‌ فناوری از دانش‌های نوین دنیا می‌باشد که قرن ۲۱ را تحت تأثیر خود قرار داده است و ایران توانسته است با صعود ۲۲ پله‌ای در این حوزه به یکی از کشورهای برتر در آن تبدیل شود. توجه مسئولان ایران به توسعه فناوری‌های نوین دستاوردهای مثبتی داشته است؛ در بخش زیست‌ فناوری ایران توانسته است جزو ۱۵ کشور برتر این حوزه قرار گیرد. به گفته مصطفی قانعی هم‌اکنون هزاران دانشجو در کشور در رشته‌های مرتبط با زیست‌فناوری تحصیل می‌کنند. این دانشجویان نیروی انسانی مورد نیاز برای فناوری‌های زیستی را برای آینده کشور تأمین خواهند کرد و مردم انتظار دارند از بیوتکنولوژی ثروت آفرینی شود.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص رتبه ایران در انتشار مقالات علمی زیست‌فناوری بیان نمود: ایران با حجم تولید مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۵ داشت رتبه ۳۶ ام جهان بود و هم‌اکنون با توجه دانشگاه‌ها به این حوزه ایران توانسته است ۲۲ پله پیش رفته و مقام ۱۴ ام را به خود اختصاص دهد.

پیشرفت کشور در یکی از مهم ترین فناوری های روز دنیا
در حال حاضر زیست‌ فناوری یا بیوتکنولوژی یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه علمی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای جهان است و ارتقا بیوتکنولوژی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده توسعه محسوب می‌شود. به‌طورکلی هرگونه فعالیت هوشمندانه بشر در خلق، بهبود و تولید فراورده‌های گوناگون با استفاده از موجودات زنده مخصوصاً از طریق دست ورزی ژنتیکی آن‌ها در سطح مولکولی در حیطه زیست‌فناوری، قرار می‌گیرد. گستردگی‌ کاربرد بیوتکنولوژی‌ به شکلی‌ است‌ که‌، اقتصاد، بهداشت‌، درمان‌، محیط‌زیست‌، آموزش‌، کشاورزی‌، صنعت‌، تغذیه‌ و سایر جنبه‌های‌ زندگی‌ بشر را تحت‌ تأثیر شگرفت‌ خود قرار خواهد داد.

نظر بدهید