۴ جزء شاخص توسعه انسانی

0
772

ناظراقتصاد: شاخص توسعه انسانی (HDI) آمار ترکیبی از امید به زندگی، امید به تحصیل، متوسط مدت زمان تحصیل و درآمد سرانه می‌باشد. این شاخص توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) منتشر می‌شود. در شماره به پایش گزارش شاخص‌ توسعه انسانی برای سال ۲۰۱۶ پرداخته‌ایم. ۱۸۹ کشور رتبه‌بندی شده‌اند و از این بین نروژ با امتیاز ۰.۹۹۴ رتبه ۱ و ایران نیزبا امتیاز ۰.۷۷۴ رتبه ۶۹ را کسب کرده است. جزئیات بیشتر را در فایل زیر مطالعه نمایید.

۴ جزء شاخص توسعه انسانی

نظر بدهید