جایگزینی یوان بجای دلار

حمایت از تولید ملی
صادرات کالاهای غیرنفتی