برچسب ها آیزنبرگ

برچسب: آیزنبرگ

مروری بر رویکرد اکوسیستم‌های کارآفرینی

رویکرد اکوسیستم‌های کارآفرینانه به طور روشن و صریح با این نام برای اولین‌ بار توسط والدز در سال 1988در مقاله‌ای به نام "اکوسیستم‌های کارآفرینانه" بیان گردیده است. والدز این چنین بیان می‌نماید که: رفتار انسانی حاصل از تعامل فرد با محیط اطرافش می‌باشد و نظری مطابق با مدل‌های اکوسیستم ارائه می دهد. اجزایی که در این چارچوب برای بررسی شکل کسب وکارها جدید یا استارت‌آپ‌ها در نظر گرفته می‌شود حاوی دو بعد پویا یعنی کارآفرین و محیط پیرامونش می‌باشد.(Valdez, 1988) تئوری‌ای که والدز در این چارچوب بر آن تاکید نمود شامل تعامل بین شاخص‌های محیط اقتصادی و تصمیم کارآفرینانه می...