برچسب ها احتکار مسکن

برچسب: احتکار مسکن

احتکار مسکن در تهران

ناظر اقتصاد : در ایران، به تعداد خانوارها، مسکن وجود دارد، بنابراین مشکل اصلی بازار مسکن انباشت و احتکار است، نه کمبود. احتکار مسکن با توجه به کاهش عرضه واحدهای مسکونی در اواخر سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ از سوی سوداگران دنبال شد. تعداد خانه‌های خالی در کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، با شیب بالا افزایش‌یافته است. در حال حاضر در شهر تهران ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد (۱). در ایران بین «نوسان قیمت مسکن» و «تعداد خانه‌های خالی» رابطه «معکوس» وجود دارد و هر زمان قیمت مسکن افزایش‌یافته است میزان خانه‌های خالی کاهش‌یافته است و...