برچسب ها ادغام نهادها

برچسب: ادغام نهادها

تجربه ادغام نهادهای موازی با یک شورا در اقتصاد روسیه

ناظر اقتصاد: در ماه می سال ۲۰۱۸ با دستور پوتین، ۳ شورا و یک کمیسیون اقتصادی، با شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت دار روسیه ادغام شدند و «شورای توسعه استراتژیک و پروژه های ملی» را تشکیل دادند. این ادغام نهادها با هدف حذف نهادهای موازی و تصمیم گیری یکپارچه و متمرکز در اقتصاد روسیه انجام شد. تشتت تصمیم گیری در ایران و وجود نهادهای موازی اقتصادی ذیل دولت، چنین تصمیمی را برای کشور ما نیز الزامی کرده است. مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی در کشورها با توجه به محدودیت منابع خود و شرایط کشورشان، سازوکارها و ساختارهای مدیریتی...