برچسب ها ارتباط دانشگاه با صنعت

برچسب: ارتباط دانشگاه با صنعت

چالش‌های ارتباط دانشگاه با صنعت

ناظر اقتصاد : رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در یادداشتی نوشت: ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران کم‌رنگ است و بسیاری از مقالات خروجی دانشگاهی ایران کاربردی نیست، این در حالی است که بخش خصوصی در زمینه کاربردی کردن آموزش، بسیار موفق‌تر عمل کرده است. برای شناخت ماهیت فراگردها و مفاهیم ارتباط صنعت با دانشگاه، بررسی ریشه‌های تاریخی آن مفید خواهد بود. برخی از پژوهشگران سابقه این ارتباط را به آغاز پیدایش دانشگاه ارتباط می‌دهند. برخی نیز آن را به بازسازی کشورهای جنگ زده در زمان انقلاب صنعتی نسبت می‌دهند که ایجاد و بهبود این ارتباط منجر به...