برچسب ها ارز دولتی

برچسب: ارز دولتی

برنج وارداتی با ارز دولتی؛ ۵ برابر گران شد!

ناظر اقتصاد : برنج که طی چهار ماه نخست امسال بیش از ۶۷۴ میلیون دلار ارز دولتی برای وارداتش صرف شده، بر خلاف آنچه از سوی مسئولان اعلام شد با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده که پنج برابر گران تر از میزان افزایش قیمت برنج ایرانی درجه یک است؛ بنابراین دستگاه های نظارتی و متولی بازار باید با این تخلف آشکار برخورد کنند. برنج یکی از کالاهای اساسی است که با توجه به میزان تولید و مصرف آن همواره جزو محصولات وارداتی و البته استراتژیک کشور به شمار رفته که از پایین ترین نرخ ارز برای واردات استفاده کرده...

واردات از چین چند شغل را نابود کرده است؟

ناظراقتصاد: اقتصاد کشور ما در چند سال اخیر گرفتار مشکلات و معضلات بسیاری شده است. اگر از کارشناسان اقتصادی بخواهید ده مشکل پیش روی اقتصاد ایران را نام ببرند قطعاً مشکل بیکاری یکی از سه مشکل اول اقتصاد ایران در فهرست این کارشناسان خواهد بود. مشکلی که بیشتر گریبان قشر تحصیل کرده، جوانان و زنان را گرفته است و اگر برای رفع آن چاره ای جدی اندیشیده نشود قطعاً به یک بحران تبدیل خواهد شد. در این بین واردات از سایر کشورها نیز همچنان ادامه دارد. طبق آمار هر ده هزار دلار واردات از چین یک شغل را نابود...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۲ تا ۷ اردیبهشت)

ارز دولتی روند قیمتی دلار مبادلاتی در این هفته روندی نزولی بود. قیمت دلار مبادلاتی در روز شنبه بدون تغییر نسبت به پنجشنبه پیش، 32440 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت این ارز 32439 ریال اعلام شد. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 5161 ریال بود که این تفاوت قیمت نسبت به هفته گذشته 151 ریال افزایش یافته بود. روند قیمتی یوروی مبادلاتی در طی این هفته بسیار نوسانی بود. در روز شنبه قیمت یوروی مبادلاتی بدون تغییر نسبت به پنجشنبه پیش، برابر 34762 ریال اعلام شد. قیمت این ارز در روز...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز از۱۸ تا ۲۳ دی

ارز دولتی روند نرخ دلار مبادلاتی در این هفته تقریبا ثابت و در آخر هفته نزولی بود. در روز شنبه قیمت دلار مبادلاتی برابر با 32370 ریال بود که نسبت به پنجشنبه هفته گذشته یک ریال کاهش داشت. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی برابر 32368 ریال بود. در روز پنجشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر با 7332 ریال بود که نسبت به هفته گذشته 406 ریال افزایش یافته بود. روند نرخ یوروی مبادلاتی در این هفته روند صعودی بود. در روز شنبه قیمت یوروی مبادلاتی برابر با 34095 ریال بود که نسبت به...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز ۱۱ تا ۱۶ دی

ارز دولتی روند قیمت دلار مبادلاتی در طی هفته گذشته تغییرات آنچنانی نداشت. در روز شنبه قیمت دلار مبادلاتی با یک ریال کاهش نسبت به پنجشنبه گذشته 32375 ریال قیمت گذاری شد. در روز چهارشنبه این قیمت یک ریال کاهش یافته و برابر با 32374 ریال بود. در روز چهارشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر با 6926 ریال بود. این اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته 1676 ریال کاهش یافته است. روند قیمتی یوروی مبادلاتی در هفته گذشته روندی نزولی بود. قیمت یورو در روز شنبه با 206 ریال افزایش نسبت به روز پنجشنبه...

تحلیل روند نرخ ارز از ۴ تا ۸ دی

ارز دولتی • روند قیمت گذاری دلار مبادلاتی در طی این هفته روندی مثبت بود. قیمت دلار مبادلاتی در روز شنبه برابر با 32318 ریال اعلام شد که نسبت به پنجشنبه گذشته آن یک ریال کاهش قیمت داشت. اما در طول هفته بانک مرکزی قیمت دلار مبادلاتی را افزایش داده و در روز چهارشنبه قیمت این ارز با 30 ریال افزایش به 32348 ریال رسید. در روز چهارشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر با 8602 ریال بود که نسبت به هفته گذشته این اختلاف قیمت 772 ریال افزایش داشته است. • یوروی مبادلاتی در این هفته...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز (۲۷ آذر تا ۱ دی)

ارز دولتی • روند قیمتی دلار مبادلاتی روندی مثبت بود. در ابتدای هفته قیمت دلار مبادلاتی با 34 ریال افزایش نسبت به پنجشنبه پیش از آن، برابر با 32289 ریال بود. این قیمت در روز چهارشنبه با 41 ریال افزایش فیمت به قیمت 32320 ریال رسید. در روز چهارشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر با 7830 ریال بود که نسبت به هفته پیش از آن 756 ریال اختلاف دو قیمت اقزایش یافته بود. • روند قیمت یوروی مبادلاتی بر خلاف دلار، روندی نزولی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در ابتدای هفته برابر با 33747 ریال بود که...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز از۲۰ تا ۲۴ آذر

ارز دولتی • روند قیمت دلار مبادلاتی در این هفته روندی مثبت بود. قیمت دلار مبادلاتی در روز شنبه برابر با 32199 ریال بود که نسبت به پنجشنبه گذشته 49 ریال افزایش قیمت داشت. قیمت دلار در روز چهارشنبه به 32226 ریال رسید. در روز چهارشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر با 7074 ریال بود که نسبت به هفته گذشته این اختلاف قیمت به میزان 335 ریال افزایش یافته است. • روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته روندی صعودی بود. قیمت یوروی مبادلاتی در ابتدای هفته برابر با 34005 ریال اعلام شد. این قیمت نسبت...

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز ۱۳ تا ۱۷ آذر

ارز دولتی • دلار مبادلاتی در این هفته روند قیمتی مثبت داشت. قیمت دلار در روز شنبه 32087 ریال اعلام شد که نسبت به پنجشنبه هفته پیش 5 ریال کاهش داشت. در روز پنجشنبه قیمت دلار مبادلاتی برابر با 32151 ریال اعلام شد. در روز چهارشنبه اختلاف قیمت دلار مبادلاتی و دلار در بازار آزاد برابر 6739 ریال بود که این اختلاف قیمت نسبت به هفته قبل 329 ریال افزایش یافته است. • قیمت یوروی مبادلاتی در این هفته نوسانی بود. در روز شنبه قیمت یورو برابر با 34230 ریال بود که نسبت به پنجشنبه هفته پیش 213 ریال افزایش قیمت...