برچسب ها اسپانیا

برچسب: اسپانیا

بازخوانی تجربه ادغام بانک‌ها در سوئد، کره، شیلی،اسپانیا

ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش از ادغام برخی بانک‌های مجاز خبر داد و این اقدام را در راستای اصلاح نظام بانکی و عبور از چالش‌های بانکی دانست. به نقل از دنیای اقتصاد، بحث ادغام در حالی مطرح می‌شود که با توجه به قدمت مقررات قانون تجارت برای اصلاح این فرآیند برخی از مقررات نیز باید اصلاح شود. تجربه دنیا نشان داده است که اصلاح ساختار بانکی سبب بهبود عملکرد نظام بانکی شده است. با این وجود تجربه ادغام بانک‌های کشور در گذشته نشان می‌دهد فاصله معناداری با تجربه‌های موفق دنیا داشته است. در همین راستا به بررسی...