برچسب ها افزایش

برچسب: افزایش

نقدینگی ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان

ناظر اقتصاد: بانک مرکزی حجم نقدینگی در تیرماه سال جاری را بیش از هزار و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در تیر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، ۲۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در تیر ماه امسال ۸۴۰۹ هزار میلیارد ریال اعلام...