برچسب ها اقتصاد آلمان

برچسب: اقتصاد آلمان

چشم‌انداز مثبت بزرگترین اقتصاد اروپا

ناظراقتصاد: صندوق بین‌المللی پول با تمجید از رشد ۲.۵ درصدی سال گذشته اقتصاد آلمان ،به این کشور توصیه کرد دست به انجام اصلاحاتی برای دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر و فائق آمدن بر چالش‌های میان مدت بزند. این صندوق با بیان این که انتظار می رود سرمایه گذاری های تجاری پویا باشد افزوده که عملکرد خوب اقتصاد آلمان امسال هم ادامه خواهد داشت. با توجه به افزایش فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزدها باید به منظور تقویت مصارف شخصی در برنامه قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین به آلمان پیشنهاد کرده است تا میزان واردات خود را برای...

داستان معجزه اقتصادی آلمان

ناظراقتصاد: دیوید هندرسونبعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان مخروبه‌ای کامل بود. جنگ و سیاستِ‌ زمین سوخته‌ی هیتلر باعث شده بود ۲۰ درصد مناطق مسکونی در ویرانی افتاده باشد. تولید سرانه‌ی مواد غذایی در سال ۱۹۴۷، یعنی دو سال بعد از پایان جنگ، به ۵۱ درصد سطح‌ش در ۱۹۳۸ کاهش یافته بود و جیره‌ی غذایی رسمی که نیرو‌های اشغال‌گر متفقین اعمال می‌کردند، چیزی بود بین ۱۰۴۰ تا ۱۵۵۰ کالری در روز. میزان تولیدات صنعتی در ۱۹۴۷ تنها یک‌سوم همین عدد در ۱۹۳۸ بود. علاوه بر این بخش عمده‌ای از مردان آلمانی که در سنین مناسب کار کردن ‌بودند در...