برچسب ها اقتصاد توسعه

برچسب: اقتصاد توسعه

سیاست جایگزینی واردات، از واقعیت تا عمل

ناظر اقتصاد : به نظر می‌رسد سیاست جایگزینی واردات، در عمل به هدف خود که همانا تقویت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال داخلی بوده، چندان دست نیافته است. سالها است که جدل عظیمی میان اندیشمندان اقتصاد توسعه در جریان است مبنی بر این که از بین دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات در نهایت کدام یک می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی، بالاخص پیشرفت صنعتی یک کشور شده و در نهایت آن کشور را وارد مرحله توسعه‌یافتگی بکند. در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش‌های مشابه...