برچسب ها اقتصاد دانش بنیان

برچسب: اقتصاد دانش بنیان

وضعیت شاخص پیچیدگی اقتصادی در ج.ا.ایران

شاخص پيچيدگي اقتصادي از سال 2008 به ابتکار محققان دانشگاه‏های "هاروارد" و "ام آي تي" مطرح و معرفي شده است. این شاخص ميزان توانايي کشورها در توليد و در نهایت صادرات کالاهاي «پيچيده» را نشان مي دهد. اقتصادهاي پيچيده قادرند در قالب شبکه‏ هاي بزرگ، حجم زيادي از دانش‎های مرتبط را به کار گرفته و مجموعه متنوعي از کالاهاي دانش‏بر را توليد کنند. اما اقتصادهاي ساده، پشتوانه ضعيفي از دانش مولد داشته و کالاهاي کمتر و همچنین ساده ‏تري توليد مي‏ نمایند که مستلزم شبکه کوچکتري از تعاملات است. همچنین باید افزود، پيچيدگي اقتصادي نیازمند محيط نهادي اقتصادی است...