برچسب ها اقتصاد دولتی

برچسب: اقتصاد دولتی

چهار خطای استراتژیک در شرایط تحریم

ناظر اقتصاد: برخی تحلیل‌ها، با شبیه‌سازی شرایط امروز با دهه ۶۰، توصیه‌هایی برای تکرار تجربه‌های آن دوران از قبیل تعیین و تثبیت قیمت‌ها، سهمیه‌بندی، دولتی‌کردن اقتصاد، مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار، توزیع منابع عمومی و امثال آن ارائه می‌کند. اما در شرایط فعلی مجالی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات و زمینه‌سازی برای رانت و ناکارآیی وجود ندارد و باید با تدبیر و هوشمندی کافی از شرایط دشوار امروز عبور کرد. عبور از شرایط فعلی امکان‌پذیر است مشروط بر آنکه به‌جای تکرار اشتباهات گذشته، سیاست‌‌های دولت متمرکز بر ‌مهار رشد نقدینگی، مدیریت مخارج دولت، حفظ ذخایر ارزی، تقویت بنگاه‌های...

کاهش وابستگی نفتی، این نسخه تاریخ دارد!

ناظراقتصاد: چشم‌انداز پیش‌رو در عرصه بین‌المللی اقتصاد سیاسی و تشدید فشارهای آمریکا، لزوم کاهش وابستگی نفتی و دستیابی به سایر راهکارهای درآمدزایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را برای اقتصاد ایران با اهمیت کرده است. هنگامی‌که پزشک برای یک بیمار بدحال نسخه‌ای را تجویز می‌کند، بر بیمار است که به نسخه اولا به طور کامل و ثانیا در زمان مقرر و بدون تاخیر عمل کند. اجرای ناقص و یا با تاخیر نسخه، نتیجه‌ای جز وخیم شدن حال بیمار و دشوارتر و پُرهزینه‌تر شدن ادامه مراحل درمان به همراه نخواهد داشت. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از جمله بیماری‌های اقتصاد ایران...