برچسب ها اقتصاد شهر

برچسب: اقتصاد شهر

معرفی برخی مراکز شهری موفق جهانی

ناظراقتصاد: آرتور اُ سولیوان در کتاب اقتصاد شهر بیان می‌کند که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود در یک محل جمع می‌شوند. به عنوان مثال شرکت‌های مالی ترجیح می‌دهند در محله قناری وارف لندن تجمع کنند تا اینکه هر کدام در قسمتی از لندن مستقر شوند. تجمع شرکت‌ها در یک محل هم برای خود شرکت‌ها مفید است و هم برای نیروی کار. او نشان می‌دهد که زیاد بودن نیروی کار باعث کاهش هزینه آموزش می‌شود چرا که شرکت‌ها می‌توانند افراد داری تخصص لازم را در بازار کار پیدا کنند. البته همیشه مقداری از صرفه جویی‌های هزینه آموزش به نیروی کار...