برچسب ها اقتصاد كينزي

برچسب: اقتصاد كينزي

ژوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)

ژوزف استيگليتز(Joseph Stiglitz) پيشگام مطالعه اقتصاد اطلاعات بوده است. اقتصاد اطلاعات به بررسي تصميمات افراد براي كسب اطلاعات پرداخته و نشان مي‌دهد هنگامي كه افراد اطلاعات كافي در اختيار ندارند، چگونه كل اقتصاد تحت تأثير قرار مي‌گيرد. بنابراين، كمبود اطلاعات باعث به وجود آمدن مشكلات اقتصادي مي‌گردد. اين نتيجه، استيگليتز را به رهبر مكتب كينزي جديد مبدل كرده است. اين مكتب مي‌كوشد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا حتي زماني كه افراد كاملاً عقلايي هستند، اقتصادها نرخ‌هاي بيكاري بالايي را تجربه مي‌كنند. استيگليتز بيش از هركس ديگري، احياگر كينز و اقتصاد كينزي در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن...