برچسب ها بازارهای جهانی

برچسب: بازارهای جهانی

هفته جدید بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟

ناظر اقتصاد : هفته گذشته، هفته پِر افت و خیزی برای بازارهای جهانی بود. این افت و خیز در كنار داده‌های تازه از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، زنگ خطری را برای روزهای كاری هفته جدید كه از امروز آغاز می‌شود، به صدا درآورده است. اگر بازارهای سهام امریكا توان رشد را از دست بدهند، بورس‌های آسیا و اروپا نیز متاثر خواهند شد و بازارهای كالایی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. نگرانی بورس پررونق بورس‌ های جهان روز جمعه وضعیت یكپارچه‌ای نداشتند، اما بیشتر در مسیر صعود بودند. با این حال، ‌آنچه ممكن است وضعیت را تغییر دهد، كاهش شمار گزارش‌های درآمدی...

برون‌گرایی و لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ج.ا. ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه همچون جایگاه اول جهان از نظر ذخایر هیدورکربوری و جز ده کشور اول جهان از لحاظ ذخایر معدنی است و همچنین دارای نیروی جوان تحصیل کرده، موقعیت مناسب ژئوپلتیک و دارای ظرفیت فراوان در امر گردشگری می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های مزبور، کارشناسان بین‌المللی، ایران را دارای ظرفیت‌های بالقوه مناسب برای قرار گرفتن در میان اقتصادهای نوظهور آینده در جهان مطرح می‌نمایند. اما شاخص‌های عینی گویای شکاف قابل توجهی بین ظرفیت‌های بالقوه و عملکردها می‌باشد. بعنوان نمونه باید گفت ایران هفتاد و پنجمین کشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی است. از لحاظ درآمد...