برچسب ها بازار سرمایه

برچسب: بازار سرمایه

بازار بورس هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت

در پایان معاملات هفته منتهی به 27 اردیبهشت ماه 96، شاخص کل با 217 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 80344 واحد رسید. شاخص بازار اول با 59 واحد افزایش به رقم 55784 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1004 واحد افزایش عدد 177908 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 106 درصد و 0.57 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته پایانی اردیبهشت 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 18298 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 48 درصد کاهش یافته است. در...

گزارش بورس دوشنبه ۲۵ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با کاهش 5 واحدی به 79.957 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.202 میلیارد ریال (1.400 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 892 میلیارد ریال (تقریبا 300 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.394 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 20 واحد، مخابرات ایران با 14 واحد و سرمایه گذاری البرز با 10 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را...

گزارش بورس یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با کاهش 179 واحدی به 79.963 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.401 میلیارد ریال (1.200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.227 میلیارد ریال (تقریبا 850 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.578 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ارتباطات سیار ایران با 19 واحد، پتروشیمی جم با 18 واحد و فولاد خراسان با 14 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه...

گزارش بورس شنبه ۲۳ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص‌کل بورس با افزایش 14 واحدی به 80.142 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.422 میلیارد ریال (1.300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.198 میلیارد ریال (تقریبا 700 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.620 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پتروشیمی مبین با 34 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 25 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر با 18 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

گزارش بورس یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با کاهش 36 واحدی به 79.660 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 4.127 میلیارد ریال (2.500 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.962 میلیارد ریال (تقریبا 1.400 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.189 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت خدمات انفورماتیک با 66 واحد، مخابرات ایران با 39 واحد و سایپا با 21 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل...

گزارش بورس چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 27 واحدی به 79.969 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 3.030 میلیارد ریال (1.200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.258 میلیارد ریال (تقریبا 600 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.488 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت خدمات انفورماتیک با 78 واحد، مخابرات ایران با 46 واحد و آسان پرداخت پرشین با 21 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه...

گزارش بورس سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 115 واحدی به 79.942 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.281 میلیارد ریال (350 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.908 میلیارد ریال (تقریبا 2.100 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.739 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ارتباطات سیار ایران با 71 واحد، خدمات انفورماتیک با 47 واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 33 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را...

گزارش بورس دوشنبه ۱۱ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 41 واحدی به 79.826 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.513 میلیارد ریال (800 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3.789 میلیارد ریال (تقریبا 2.000 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 3.502 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت خدمات انفورماتیک با 72 واحد، بانک ملت با 49 واحد و شرکت ارتباطات سیار ایران با 43 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر...

گزارش بورس یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 29 واحدی به 79.785 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.973 میلیارد ریال (200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.355 میلیارد ریال (تقریبا 750 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.378 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت بانک ملت با 43 واحد، پالایش نفت بندر عباس با 32 واحد و فولاد خوزستان با 27 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر...

تحلیل بازار بورس هفته منتهی به ۶ اردیبهشت

در پایان معاملات هفته منتهی به 6 اردیبهشت ماه 96، شاخص کل با 946 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 79597 واحد رسید. شاخص بازار اول با 149 واحد افزایش به رقم 55078 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4913 واحد افزایش عدد 177306 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 3 درصد کاهش و 2.8 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری اولین هفته از دومین ماه بهار 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 11169 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 32 درصد...