برچسب ها بازده بازار‌

برچسب: بازده بازار‌

بازدهی بازار‌ها در ۷‌ماه امسال

ناظر اقتصاد: هرچند آمارها نشان می‌دهند به‌دنبال نزول قیمت دلار، رشد قیمت در بازار‌های طلا و بورس هم متوقف شده اما همچنان دلار با 180درصد رشد از ابتدای سال تاکنون بیشترین سود را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است و بعد از آن، بازده بازار طلا و بورس به‌ترتیب با 164و 88درصد رشد قرار دارد. همزمان با نزول قیمت دلار بازده بازار طلا و سهام هم کاهش یافت. مطابق با آمار موجود قیمت هر دلار آمریکا که یک‌ماه قبل تا مرز 19هزار تومان پیشروی کرده بود اکنون به محدوده 14هزار تومان رسیده یعنی بازده دلار که در آن مرحله از مرز 200درصد...