برچسب ها بانک مركزی

برچسب: بانک مركزی

روایت بانک مرکزی از اقتصاد ٩۶

ناظراقتصاد: تازه‌ترین گزارش بانک مركزی از گزیده‌های اقتصادی سال ٩٦ كه شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانكی اعم از بانک مركزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانكی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانكی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفكیك عقود اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد كه در سال گذشته، درآمدهای مالیاتی ٩٩,٥ درصد محقق شده و نسبت پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری ۱۸ درصد شد. جدیدترین جزییات بودجه عمومی دولت در سال ٩٦ نشان می‌دهد تراز عملیاتی بودجه از رقم مصوب منفی ٧٩٧٢٠ میلیارد...