برچسب ها بحران بانکی

برچسب: بحران بانکی

الگوی ژاپنی مواجهه با بحران‌های بانکی

ناظراقتصاد: تجربه ژاپن نشان می‌دهد نظارت مستقل ناظران توانسته است زمینه اصلاحات قابل توجه در ترازنامه بانک‌های ژاپنی و کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری را فراهم آورد. به گزارش ایبِنا، ارزیابی اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد که در پی رکود بخش مسکن پس از دوره رونق دهه ۱۹۸۰ و کاهش روند رشد اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰، مطالبات غیرجاری بانک‌ها به طور چشمگیری افزایش یافت. در این دوران، دولت رویه متعارف خود را تغییر داد و در واکنش به شرایط آن زمان، از اتکای صرف برالگوی مالکیت بخش خصوصی دست برداشت. زیرا، با توجه به اندازه و مقیاس بزرگ بانک‌ها، هیچ مؤسسه...