برچسب ها بهره‌وری پایین

برچسب: بهره‌وری پایین

کاهش وابستگی نفتی، این نسخه تاریخ دارد!

ناظراقتصاد: چشم‌انداز پیش‌رو در عرصه بین‌المللی اقتصاد سیاسی و تشدید فشارهای آمریکا، لزوم کاهش وابستگی نفتی و دستیابی به سایر راهکارهای درآمدزایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را برای اقتصاد ایران با اهمیت کرده است. هنگامی‌که پزشک برای یک بیمار بدحال نسخه‌ای را تجویز می‌کند، بر بیمار است که به نسخه اولا به طور کامل و ثانیا در زمان مقرر و بدون تاخیر عمل کند. اجرای ناقص و یا با تاخیر نسخه، نتیجه‌ای جز وخیم شدن حال بیمار و دشوارتر و پُرهزینه‌تر شدن ادامه مراحل درمان به همراه نخواهد داشت. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از جمله بیماری‌های اقتصاد ایران...