برچسب ها بوتان

برچسب: بوتان

آشنایی با تجربه متفاوت توسعه­ در کشور بوتان

ناظراقتصاد: تجارب توسعه در کشورهای مختلف می‌تواند برای دیگران دلالت‌های سیاستی مهمی داشته باشد. یکی از جالب‌ترین اشکال توسعه‌یافتگی در کشور بوتان اتفاق افتاده است. بوتان کشوری با تاریخ کهن و تمدن باستانی که بافرهنگ دینی بودا درآمیخته و پر از شخصیت‌های اسطوره‌ای و افسانه‌ای است. بوتان از جهات بسیاری به کشور ما شباهت دارد، برقراری حکومت سلطنتی و سپس مشروطه در این کشور ، داشتن آداب‌ورسوم دینی و ملی، نفوذ نظامی بیگانگان (انگلیس) به مرزهای این کشور، وجود ادیان مختلف، ممنوعیت تبلیغ دین غیررسمی، وجود نژادهای مختلف و موارد دیگر نشان از این شباهت دارد. لذا آشنایی با تجربه...