برچسب ها بودجه عمومی

برچسب: بودجه عمومی

سهم ۴.۶ میلیون تومانی هر ایرانی از بودجه سال آینده

به گزارش بورس پرس، مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی در لایحه سال 96، رقم 4 میلیون و 650 هزار تومان است. بر این اساس، بخش رفاه اجتماعی شامل بیمه‌ها پرداختی بازنشتگان، بیشترین سهم را با رقم 923 هزار تومان به خود اختصاص داده است. همچنین در بخش آموزش و پژوهش اعم از بخشهای عمومی دانشگاه‌ها و فنی و حرفه ای رقم 700 هزار تومان به هر ایرانی به صورت سرانه اختصاص یافته است.کمترین سهم مربوط به بخش روابط کار با رقم 3300تومان است.