برچسب ها بودجه

برچسب: بودجه

بودجه دولت ۴۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سخنگوی دولت بودجه عمرانی چهارسال گذشته را بیشتر از بودجه جاری دانست و گفت: این بودجه در بخش سلامت، امنیت، رفاه اجتماعی و آموزش هزینه شد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه گفته می شود بودجه دولت در سال های 92 تا 96 تغییر کرده است، افزود: قانون بودجه سال 1392 منابع عمومی دولت را 210 میلیارد و 400 میلیون تومان مصوب کرده بود که در سال 95 به 294 هزار میلیارد و 400 میلیارد تومان رسیده و به طور کلی 40 درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: ترکیب منابع مالی...

انتشار هزار میلیارد اوراق خزانه از سوی وزارت اقتصاد

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت اقتصاد هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند. هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (2) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد: به وزارت اقتصاد و امور دارایی اجازه داده می شود بر اساس ساز و کار مقرر در آئین نامه اجرایی بند ز تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 69348/ت53410 هـ مورخ 1395/6/9 نسبت به...

نقدی بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۶

قانون بودجه، نمایانگر منابع و مصارف دولت است. با بررسی بودجه سالانه، می توان روند «توسعه ای» و یا «روزمره ای» دولتها و نظام‎های سیاسی را بدست آورد. در این گزارش به بررسی محورهای اصلی منابع و مصارف و همچنین تبیین روند توسعه ای و یا روز مره ای آنها پرداخته می شود. 1- اجزا بودجه: بودجه شامل دو بخش کلان است: * بخش عمومی * بخش شرکتها و موسسات وابسته به دولت 2- مبالغ بودجه براساس لایحه بودجه سال 1396، ارقام و مبالغ بودجه عبارتند از: *بخش عمومی (حدود) 371 هزار میلیارد تومان *بخش شرکتهای دولتی و موسسات وابسته (حدود) 756هزار میلیارد تومان جمع کل (با کسورات)...